هر زنی به واسطه‌ی علاقه یا عدم‌علاقه‌ای که سایر مردها به او نشان می‌دهند، سن‌وسال خود را می‌سنجد. آیا ناراحت و رنجیده‌خاطر شدن به‌خاطر این موضوع، مضحک و مسخره نیست؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۳
Ali
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۷