دوستان، آیینه‌ی ما هستند، حافظه‌ی ما هستند، هیچ‌چیزی از آنها نمی‌خواهیم به جز این‌که هر چند وقت یک‌بار این آیینه را جلا بدهند؛ به‌طوری‌که ما بتوانیم خودمان را در آن ببینیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Alexander
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۵
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۶