به نظرمن، دوستی نشانه‌ی وجود چیزی قوی‌تراز ایدئولوژی، نیرومندتر از آئین و قوی‌تر از ملیت بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫دیروز دو شنبه، ساعت ۱۶:۴۶