مسائل این گونه‌اند: همگی دال بر این‌اند که شما باید آن مسئله را بدون تلخی، بدون کنایه و تمسخر بیان کنید.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
HouriehEbrahimi
‫۲۵ روز قبل، دو شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۵۷
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۷