پاشنه‌های کفش‌‌تان که به پیاده‌رو ضربه می‌زند، مرا وادار می‌کند تا به جاده‌هایی فکر کنم که هرگز به آن‌جا سفر نکرده‌ام، راه‌هایی که مثل شاخه‌های یک درخت به دوردست‌ها گسترش می‌یابد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۰۶
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۵۲
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۴