اگر هیچ بلندپروازی نداشته‌باشی، اگر مشتاق موفقیت نباشی، اگر نخواهی به رسمیت شناخته شوی، در این‌‌صورت خودت را در آستانه‌ی سقوط و لبه‌ی پرتگاه قرار داده‌ای.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۵۷
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۵۲
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۴