عیاشان‌بیچاره که به سمت عمارت‌فساد و عیاشی می‌شتابند، بی‌خبرند که در آن‌جا به شکل گاو باقی خواهند ماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۱