16 ساله بودم که دنیای سوفی را خواندم. کتاب را خودم خریده بودم و ذوق بی حدی داشتم. یک کتابفروش نو نوار که چندماهی بیشتر در محله ما دوام نیاورد کتاب را آورده بود و به من پیشنهاد کرد. اسمش توی ذوقم زد با خودم فکر کردم کتابفروش فکر کرده من بچه هستم. عطش خواندن کتاب‌های بزرگانه را داشتم. اصرار کتاب فروش و خجالت از این که مبادا فکر کند پول ندارم باعث شد کتاب را بخرم و با لذتی خواندمش که هنوز بعد از اینهمه سال زیر دندانم هست. بعدها کتاب را به خیلی از نوجوانان دور اطرافم پیشنهاد کردم. دنیای سوفی نه تنها برای نوجوانان که برای هرکه می‌خواهد با فلسفه آشتی کند یا مروری تاریخی بر آنچه پیشترها خوانده و الان در ذهنش خاک می‌خورد داشته باشد، کتابی است ارزشمند.
دنیای سوفی سیر فلسفه را با داستان ساده ای از آشنایی یک دختر نوجوان با یک معلم میان سال آمیخته است. هربار که خط داستان آشنایی رازآلود دختر با مرد میان سال کمی پیش می‌رود با یک سوال قدم به دنیای یک دوره فلسفی غرب می‌گذاریم و با زیر و بم‌های آن آشنا می‌شویم.