محشر بود هر چی رمان می‌خونم به پای این یکی نمی‌رسه من این رمان 4 بار خوندم ولی بازم سیر نمیشم ازش