جلد چهارم این اثر در واقع وقایع جلد سوم است ولی از زاویه و راوی دیگر. این که نویسنده نقل قول را از زبان دختری نوجوان انجام می‌دهد نشان از هوش سرشار و تسلط کامل بر داستان و نویسندگی است. خواندن این جلد را به همه دوستان فانتزی خوان با چاشنی فضایی پیشنهاد می‌کنم.