از بهترین رمان‌های فارسی که خواندم. طرح و نقشه داستانی قوی و زبان درجه یک