من کتابو امتخاب کردم گزینه در حال خواندنو زدم کتابو میاره بالا ولی متن خود رمانو نه باید چکار کنم؟