خیلی عالیه فقط ترجمه ش افتضاحه و خانم ویدا اسلامیه نباید اسمای معجون‌ها وو جانوران و… ترجمه می‌کردن این کار هم ما پاترهدا رو گیج می‌کنه هم از لحاظ زبان انگلیسی اشتباهه و من نسخه ی انگلیسیش رو هم دارم که این حرفو می‌زنم.