اول یه اطلاعیه بزنید چطوری کتابها را اینجا بخوانیم. یه ساعته دارم سعی میکنم. اصلا معلوم نیست چطور کار میکنه این سایت🧐