درود
کتابشو نخوندم ولی نقدشو خوندم و تمایل پیدا کردم بخونمش چطور میشه تهیه کرد ؟
اصلا هر چی راجب به نام نامی کوروش و هخامنشی باشه ارزش مطالعه داره