اولین رمان جناب قزوه که توی ساختن فضاهای نوستالژیک نسبتا موفق و در قصه پردازی کاملا شکست خورده است.