در جلد چهارم،داگلاس آدامز مجددا از لفظ طنز برای بیان واقعیات زندگی و مصایب و مشکلات آن استفاده نموده است. نوع نگرش نویسنده و شیوه بیان آن میتواند به تنهایی مرجعی برای سایرین باشد. طبق معمول قلم شیوای نویسنده و داستان دنباله داری که به خوبی خوانده را ترغیب به ادامه میکند و همچنینی نثر طنز و پر از اشارات گوناگون به مسایل روزمره در جذاب‌تر شدن کتاب تاثیر به سزای دارد. کتاب چهارم راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن‌ها را به همه علاقمندان مطالعه پیشنهاد میکنم.