باید بگم که کتاب پر از توصیفات دقیق خونریزی و کشته شدن هست. باید پیوسته خونده بشه اگرنه رشته ی داستان از دستتون فرار می‌کنه. کلا کارهای آقای یزدانی خرم رو دوست دارم ولی این یکی به نظرم خیلی سیاه بود.