عالییییی من عاشق این رمان شدم ظرف یک هفته تونستم ۴جلد این مجموعه رو بخونم واقعا محو این رمان شدم روزای اول. از هیجان زیاد کتاب به دست میخوابیدم. و هنوز که هنوز مبهوت این اثرم واقعا ممنون از این که این کتاب و ترجمه کردید واقعا دوست داشتم از این راه دور از نویسنده این اثر تشکر کردم و براش نامه بنویسم مرسی ازتون😍😘♥️♥️♥️