واقعا رمان عالیی با این که جلد دومش رفته بود رو مخم ولی همچنان امیدوار بودمم و بیشتر از همه در این قسمت به خاطر این که اول جلد نویسنده با خواننده‌ها صحبت کرده بود به وجه اومدم و این کار باعث شد تا آخر رمان و بخونم ممنون از نویسنده اثر و مترجمش و همه که زحمت کشیدن تا این کتاب به خوبی عرضه بشه سپاسگزارمم،⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩😍