یادم میاد این کتاب رو اصلا… نچ نچ (:
نمیدونین!
چه خاطراتی زنده میشه برام حتی با دیدن جلدش:) )