رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۵ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۳ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۴ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۵ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۶ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۳ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۵ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۶ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۸ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۱ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۲ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۳ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۴ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۵ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۶ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۷ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۸ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۹ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۰ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۱ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۲ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۳ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۴ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۵ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۶ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۷ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۹ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۰ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۱ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۲ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۳ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶۴ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۵ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۷ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۸ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۹ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۰ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷۱ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۷۲ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۴ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۵ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۶ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۷ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۸ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۸۰ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۱ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۲ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۳ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۴ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۵ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۸۶ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۷ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۸۸ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۹ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹۰ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۱ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۲ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۳ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۴ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۵ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۶ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۷ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۸ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹۹ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰۰ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست