رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۵ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۸ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)
۲۲ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۴ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۶ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۷ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۳ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۵ نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس (خطاب به عشق)
۳۶ جنگجوی عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۷ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۱ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۲ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۳ سقوط
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۴ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۵ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۶ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۷ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۹ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۵۰ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۵۱ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۲ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۵۳ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۴ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۵ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۶ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۷ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۹ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۶۰ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۱ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۲ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۳ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۴ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۵ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۶ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۷ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۸ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۹ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۰ دیوانه‌وار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۱ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۲ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۳ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۴ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۵ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷۶ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۷۷ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۸ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۹ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۰ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۱ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۲ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۳ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۴ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۵ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸۶ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۷ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۸ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۹ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹۰ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۱ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۲ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۳ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۴ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۵ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۹۶ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۷ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۸ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۹ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰۰ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست