:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/yasernaseh%20molanizadh ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟