ناشر : خوارزمی
۹۵ %
۴ %
ناشر : خوارزمی
۹۵ %
۴ %
ناشر : نگاه
۹۵ %
۴ %
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : نگاه
۹۷ %
۲ %
ناشر : پارمیس
۹۵ %
۴ %
نویسنده :‌ آثول فوگارد
ناشر : افراز
۸۸ %
۱۱ %
نویسنده :‌ آندره موروا
ناشر : قطره
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
۹۲ %
۸ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : کلبه
۹۴ %
۵ %
نویسنده :‌ چنگیز آیتماتف
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ یوکیو میشیما
ناشر : نگاه
۷۶ %
۲۳ %
ناشر : مرکز
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ نجیب محفوظ
ناشر : ققنوس
۷۵ %
۲۵ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : آبی
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ حسین فتاحی
۸۰ %
۲۰ %
۷۲ %
۲۷ %
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : طرح نو
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : فردوس
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : تهران
۶۶ %
۳۳ %
ناشر : اشاره
۸۵ %
۱۴ %
نویسنده :‌ جک لندن
ناشر : دبیر
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : ثالث
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : ثالث
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ ایرج پزشک‌زاد
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ ایرج پزشک‌زاد
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : هرمس
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : مس
۶۰ %
۴۰ %
نویسنده :‌ جوزف کنراد
۶۰ %
۴۰ %
ناشر : نگاه
۶۶ %
۳۳ %
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ رومن گاری
۶۶ %
۳۳ %