ناتالیا گینزبرگ

ناتالیا گینزبرگ

Natalia Ginzburg
Palermo

ناتالیا گینزبرگ نویسندهٔ مشهور ایتالیایی است که در آثارش به روابط خانوادگی، سیاست و فلسفه می‌پردازد. بسیاری از آثار گینزبرگ به فارسی ترجمه شده است. ناتالیا گینزبرگ در پالرمو به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در تورین گذراند. نام خانوادگی او در اصل لِوی بود که پس از ازدواجش با لئون گینزبرگ در سال ۱۹۳۸، نام خانوادگی شوهرش را به کار برد. گینزبرگ در سال ۱۹۶۴ در فیلم انجیل به روایت متی اثر پیر پائولو پازولینی نقش ایفا کرد. او همچنین در سال ۱۹۸۳ به عنوان نمایندهٔ مستقل وارد مجلس ایتالیا شد.


رمان‌های ناتالیا گینزبرگ تعداد : ۱۳
۳/۸ از ۵
ناشر : دیگر
۳/۹ از ۵
۱
۳/۱ از ۵
۴/۶ از ۵
۱
ناشر : هرمس
۳/۸ از ۵
ناشر : نی
۰ از ۵
ناشر : نیلا
۳/۳ از ۵
ناشر : هرمس
۳/۵ از ۵
۳
۳/۹ از ۵
ناشر : ققنوس
۳/۸ از ۵
ناشر : دیگر
۴/۶ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
ناشر : باغ نو
۳/۵ از ۵