آلبرتو موراویا

آلبرتو موراویا

Alberto Moravia
Via Sgambati, Rome

آلبرتو موراویا یکی از رمان‌نویسان برجسته ایتالیا در سدهٔ بیستم بود. موضوعات آثار او جنسیت، بیگانگی و وجودگرایی بود. معروف‌ترین اثر او رمان ضدفاشیستی دنباله‌رو است. او در سال ۱۹۴۱ با السا مورانته (رمان نویس که رمان مشهور تاریخ از اوست) ازدواج کرد که در سال ۱۹۶۲ از هم جدا شدند.


رمان‌های آلبرتو موراویا تعداد : ۱۷
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : البرز
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نی
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۲/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : افراز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۲ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۳ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۲/۴ از ۵