ایوان تورگنیف

ایوان تورگنیف

Ива́н Серге́евич Турге́нев
Oryol

ایوان سرگئی‌یویچ تورگنیف رماننویس، شاعر و نمایش‌نامهنویس روس بود که نخستین بار توسط او کشورهای غربی با ادبیات روسی، آشنا شدند. آثار او تصویری واقع‌گرایانه و پرعطوفت از دهقانان روس و بررسی تیزبینانه‌ای از طبقه روشنفکر جامعه روسیه که در تقلای سوق دادن کشور به عصری نوین بودند، ارائه می‌دهد. ایوان تورگنیف» Ivan Turgenev رمان نویس مشهور روسی در نهم نوامبر ۱۸۱۸ در «اورال» به دنیا آمد و در سوم سپتامبر ۱۸۸۳ در سن شصت و پنج سالگی درفرانسه درگذشت.او به یک خانواده اشرافی روسیه متعلق بود. اجدادش از شخصیت های معروف روس بودند. پدر وی در ارتش روس مقام سرهنگی داشت. این مرد در سال ۱۸۲۰ وقتی «ایوان» دو ساله بود زن و سه پسرش را به اروپا غربی برد و به گردش در کشورهای این منطقه پرداخت. در بازگشت به روسیه «تورگنیف» مانند دیگر مَلاک زادگان روس در نزد استادان و آموزگاران مجرب تعلیم و تربیت یافت. او زبان روسی را خیلی دوست می داشت و همیشه از این که استادان، زبان مادری اش را به او یاد نمی دادند متاسف بود، اما سرانجام به وسیله یکی از دهقانان املاک پدر توانست یک کتاب روسی به دست آورد و با شوق بسیار بخواند. ایوان در شانزده سالگی به دانشگاه مسکو رفت. اما در سال ۱۸۳۵ او را به دانشگاه «سن پترزبورگ» منتقل ساختند. آنجا در رشته زبان شناسی به تحصیل پرداخت ودر این زمان احساس کرد که می خواهد چیز بنویسد و به نویسندگی بپردازد. او نخست با تقلید از یکی از آثار «بایرون» شاعر بزرگ انگلیسی یک قطعه شعر خوب سرود اما استادش بدون آن که او را رسوا سازد به او گفت: «فکر می کنم تو می توانی چیزی شوی»!و در این زمان تشجیع شد و در روزنامه ها آثار شعری خود از جمله «کاج کهن» را منتشر ساخت.


رمان‌های ایوان تورگنیف تعداد : ۱۳
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : هرمس
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : هیرمند
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : بوتیمار
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : فرمهر
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : ناهید
۳/۶ از ۵
۲۲ ۱۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : قطره
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : کاروان
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
ناشر : بوتیمار
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایوان تورگنیف
۰ از ۵