سیامک گل‌شیری

سیامک گل‌شیری

سیامک گلشیری
Isfahan

سیامک گلشیری در بیست‌ودوم مردادماه سال ۱۳۴۷ در اصفهان متولد شد. تحصیلاتش را تا سطح کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آلمانی ادامه داده. فعالیت ادبی‌اش را به طور جدی از سال ۱۳۷۱ آغاز کرد.
سیامک، پسر احمد گلشیری، مترجم و برادرزاده هوشنگ گلشیری، داستان‌نویس فقید است.


رمان‌های سیامک گل‌شیری تعداد : ۲۳
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : هوپا
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : ثالث
۲/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۳/۴ از ۵
۸ ۷
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۴/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : مروارید
۲/۴ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۳/۵ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : مروارید
۳/۶ از ۵
۳
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۳/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : هوپا
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : نگاه
۱/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : افق
۴/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : هوپا
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : مروارید
۳/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
۴/۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : نگاه
۲/۲ از ۵
۳
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : علم
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ سیامک گل‌شیری
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱