مری شلی

مری شلی

Mary Wollstonecraft Godwin
Somers Town, London, England

مری وول اِستوِنکِرافت گادوین شِلی یک نویسنده انگلیسی است. وی از پدری فیلسوف و مادری نویسنده در انگلستان زاده شد. در سال ۱۸۱۴ با پرسی بیش شلی شاعر عاشقانه‌های مشهور آشنا شد و با او ازدواج کرد و به ایتالیا رفت. پس از مرگ شوهرش به انگلستان بازگشت و در همان جا درگذشت. وی را امروزه فقط به واسطه معروف‌ترین اثرش، فرانکشتاین می‌شناسند. فرانکشتاین نخستین بار در سال ۱۸۱۸ منتشر شد. مری شلی پس از بازگشت به انگلستان چندین داستان دیگر نوشت. داستان والپرگا (۱۸۲۳) که ماجرایی از زندگی در ایتالیای قرون وسطی را نقل می‌کند؛ مجموعهٔ آخرین نفر (۱۸۲۶) که در یک سه گانه داستان علمی-تخیلی دیگری را روایت می‌کند: قرن بیست و یکم است، بیماری طاعون نسل بشر را از بین برده‌است و تنها یک نفر باقی‌مانده‌است، «آخرین نفر». مری شلی کتابی را با عنوان لادور در سال ۱۸۳۵ نوشت که در حقیقت به بیان زندگی شوهرش و دفاع از او اختصاص دارد. وی هم‌چنین چندین سال از عمرش را صرف بازنویسی و تنظیم مجدد اشعار شوهرش کرد و سرانجام نیز مجموعه آثار وی را به چاپ سپرد. لرد بایرون شاعر رمانتیک انگلیسی از دوستان خانوادگی شری و همسرش بود که باعث نگارش داستان فرانکشتاین شد.