هنری جیمز

هنری جیمز

Henry James
New York, New York

هنری جیمز، رمان نویس امریکایی، از خانواده­ای ممتاز در نیویورک زاده شد. اجدادش از مهاجران ایرلندی و بسیار ثروتمند بودند، پدرش مردی ادیب، نویسنده ای متفکر و شخصیتی پرجاذبه بود، و برادرش هم ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس معروفی شد. بدین طریق هنری در محیطی بافرهنگ پرورش یافت و او که پسرکی کم حرف و حساس بود و در میان سخنوران خانواده خود را فردی آرام و بیکاره می دید، ساعات بیکاری را در کوچه‌های شهر قدیم نیویورک که هنوز حال یک دهات را داشت، در حالتی رؤیایی می گذراند و در کتابخانه‌ها چشمه ای خشک نشدنی برای آثار آینده خود ذخیره می کرد. هنری با خانواده خود به اروپا سفر کرد، پنج سال را در ژنو و انگلستان و پاریس گذراند، در ۱۸۶۰ در نیوانگلند مستقر شد و در طی جنگ‌های داخلی، در آنجا به سر برد. نقصی در ستون فقرات موجب شد که هنری از شرکت در جنگ معاف گردد، این پیشامد به او آن احساس را داد که در صحنه زندگی بیگانه و بیکاره است و سرنوشت او را تنها برای مشاهده تلاش و کوشش دیگران آفریده. کم کم معتقد شد که همین تقدیر به او رسالت داده است تا مشاهدات خود را به دیگران منتقل کند و این کار تنها از راه هنر امکان پذیر است، پس جیمز به هنر نقاشی روی آورد، اما چیزی نگذشت که استعداد واقعی خود را کشف کرد و به راه نویسندگی افتاد و کار ادبی را با انتشار مقاله‌های انتقادی و قصه‌ها و داستانهای کوتاه در روزنامه‌ها و مجله‌ها آغاز کرد.