:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_author/a21364/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟