:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_author/a21404/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟