رمان خارجی

ملکه سبا

در این کتاب زندگی عبرت انگیز سلیمان پسر داود را مطالعه خواهید فرمود ولی به عنوان مقدمه از ذکر بعضی مطالب ناگزیر هستیم و به ناچار باید چند سال به عقب برگردیم، به هنگامی که داود در بیت‌المقدس بر سریر سلطنت تکیه داده و بیست و پنجمین سال فرمانفرمایی خویش را سپری می‌کند. از حسن سیاست و تدبیر داود، بیت‌المقدس در دنیای آن روز به صورت مرکزیت مهمی درآمده بود و بنی‌اسرائیل به آسودگی و رفاه زندگی می‌کردند.

سمیر
9789642200191
۱۳۸۸
۵۰۴ صفحه
۷۲۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های منوچهر مطیعی
جزیره زن‌های وحشی
جزیره زن‌های وحشی چند ماه پس از پایان کتاب (شش ماه در میان زنان وحشی آمازون) یکی از افسران نیروی دریایی ایران که در آن ایام دوره تخصصی فرماندهی را در ایتالیا می‌گذرانید نامه‌ای به عنوان نویسنده نگاشت که پس از مدتی تاخیر و این دست آن دست گشتن واصل شد. وصول این نامه برای من تعجب آور نبود زیرا ایرانیان مقیم خارج ...
مشاهده تمام رمان های منوچهر مطیعی
مجموعه‌ها