مجموعه داستان خارجی

آداب بی‌قراری

خیلی ساده، مهندس کامران خسروی در یک سانحه رانندگی کشته می‌شد. به همین راحتی و تمام. سیگارش را با تانی و آهستگی وحشتناکی تمام کرد تا بتواند برای اولین بار در همه سال‌های سیگاری بودنش، بی آن‌که لبی تر کرده باشد، بلافاصله و آتش به آتش از چاق کردن سیگاری دیگر، لذتی به عادت ببرد و نخواهد مزه‌ی گند دهانش را حس کند.

نیلوفر
۹۷۸۹۶۴۴۴۸۲۳۷۳
۱۳۸۷
۱۷۶ صفحه
۳۸۴ مشاهده
۰ نقل قول