رمان نوجوان

الدست 2 (2 جلدی)

(Eldest)

اراگون پیچشی را در شکم خود احساس کرد و وقتی به معنای حرف او توجه کرد طعم تلخی در دهانش حس کرد. حتما اورومیس من رو مجبور نمی‌کنه که دوباره اون زجر را تحمل کنم! او با صداقت گفت:‌ ((دردش غیر قابل تحمله، من رو می‌کشه، من...))

لیوسا
9789641155201
۱۳۸۶
۵۲۱ صفحه
۹۲۰ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
کریستوفر پائولینی
صفحه نویسنده کریستوفر پائولینی
۱۲ رمان Christopher Paolini was born on November 17, 1983 in Southern California. He has lived most of his life in Paradise Valley, Montana with his parents and younger sister, Angela. The tall, jagged Beartooth Mountains rise on one side of Paradise Valley. Snowcapped most of the year, they inspired the fantastic scenery in the Inheritance Cycle.

Christopher is grateful to all his readers. He is especially heartened to hear that his books have inspired young people to read and to ...
دیگر رمان‌های کریستوفر پائولینی
الدست 2 (3گانه وراثت)
الدست 2 (3گانه وراثت)
اراگون
اراگون به دنبال نبرد عظیم بر علیه نیروهای امپراتوری در تپه‌های سوزان، اراگون و اژدهایش سفیرا به زحمت جان به دربردند. اما اراگون درگیرقول‌هایی شده است که شاید نتواند به آنها عمل کند. نخست این که اراگون به پسر دایی‌اش روران قول داده به او در نجات دادن نامزدش کاترینا از چنگال گالباتوریکس کمک کند. اما اراگون به دیگران نیز وفادار است. ...
بریسنگر (کتاب سوم از 3 گانه وراثت)
بریسنگر (کتاب سوم از 3 گانه وراثت) به دنبال نبرد عظیم بر علیه نیروهای امپراتوری در تپه‌های سوزان، اروگان و اژدهایش سفیرا به زحمت جان به دربردند. اما اروگان درگیر قول‌هایی شده است که شاید نتواند به آنها عمل کند. نخست این که اروگان به پسر دایی‌اش روران قول داده به او در نجات دادن نامزدش کاترینا از چنگال گالباتوریکس کمک کند. اما اروگان به دیگران نیز وفادار ...
الدست 1 (2 جلدی)
الدست 1 (2 جلدی) اراگون پیچشی را در شکم خود احساس کرد و وقتی به معنای حرف او توجه کرد طعم تلخی در دهانش حس کرد. حتما اورومیس من رو مجبور نمی‌کنه که دوباره اون زجر را تحمل کنم! او با صداقت گفت:‌ ((دردش غیر قابل تحمله، من رو می‌کشه، من...))
مشاهده تمام رمان های کریستوفر پائولینی
مجموعه‌ها