مجموعه داستان خارجی

قصه‌های بانمک

(Funny stories)

از خنده روده‌بر می‌شوی! قصه‌های بامزه از این‌ور و آن‌ور دنیا اگر بخوانی، روی زمین ولو می‌شوی و قاه‌قاه می‌خندی!

ماهی
9789641155935
۱۳۸۷
۱۲۸ صفحه
۵۷۸ مشاهده
۰ نقل قول