• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جنگ که تمام شد بیدارم کن' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۵ را داده‌ند.
• رمان 'جنگ که تمام شد بیدارم کن' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
setayesh
setayesh
۱۳۹۱/۱۲/۵