رمان خارجی

پیله عشق

این کتاب یک رمان است. حدود سال‌های 1860، برای نجات پرورش دام‌های کرم ابریشم از بیماری همه‌گیر، ”اِروه ژان‌کو“ برای خرید تخم‌های سالم به ژاپن سفر می‌کند. برخورد دو دنیا میان کوه‌های ویوارس و ژاپن، داستانی از عشق و جنگ، پدید می‌آورد. کیمیایی شگفت‌‌انگیز که در سرتاسر رمان، تارهایی نامحسوس می‌تند. سفرهای طول و دراز و پرمخاطره، عشق‌هایی ناممکن که بی‌آنکه هرگز آغاز شده باشند، ادامه می‌یابند، قلب‌هایی آکنده از شور و آرزو و آهستگی فصل‌های بی‌پایان.

علم
۹۷۸۹۶۴۴۰۵۴۱۸۱
۱۳۸۴
۱۹۲ صفحه
۵۰۳ مشاهده
۰ نقل قول