رمان نوجوان

درخت چوب آهنی (ماجراهای اسپایدرویک 4)

(The ironwood tree)

موجود گفت: ((هیس‌س‌س‌س.)) چشم‌هایش را بست و سرش را برای صدایی که جارد نمی‌توانست بشنود، تکان داد. بعد بغل جارد پرید و دست قدرتمندش را دور گردن او حلقه کرد. جارد به عقب کشیده شد...

محمد قصاع
افق
9789643694289
۱۳۸۹
۱۴۴ صفحه
۱۰۵۷ مشاهده
۰ نقل قول
تونی دیترلیزی - هالی بلک
صفحه نویسنده تونی دیترلیزی - هالی بلک
۳ رمان Holly Black is the author of bestselling contemporary fantasy books for kids and teens. Some of her titles include The Spiderwick Chronicles (with Tony DiTerlizzi), The Modern Faerie Tale series, the Curse Workers series, Doll Bones, The Coldest Girl in Coldtown, the Magisterium series (with Cassandra Clare), The Darkest Part of the Forest, and her new series which begins with The Cruel Prince in January 2018.

She has been a a finalist for an Eisner Award, and the recipient of ...
دیگر رمان‌های تونی دیترلیزی - هالی بلک
کتاب راهنما (ماجراهای اسپایدرویک 1)
کتاب راهنما (ماجراهای اسپایدرویک 1) اتاق سقفی کوتاه داشت و دیوارهایش با قفسه‌های کتاب پوشیده شده بودند. به اطرافش نگاه کرد و متوجه شد که هیچ دری وجود ندارد...
راز لوسیندا (ماجراهای اسپایدرویک 3)
راز لوسیندا (ماجراهای اسپایدرویک 3)
مشاهده تمام رمان های تونی دیترلیزی - هالی بلک
مجموعه‌ها