• از مجموع ۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خاطرات پس از مرگ براس کوباس' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷۵ رو بدست آورده.
۸۱۳۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۲۲ را داده‌ند.
• رمان 'خاطرات پس از مرگ براس کوباس' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

YenLee
YenLee
۱۳۹۲/۱۱/۴

salvia110
salvia110
۱۳۹۱/۱۲/۵