رمان نوجوان

آرزوهای کوچک

(Wish on a unicorn)

کسی چه می‌داند؟ شاید همه‌ی آرزوهای ما همین‌طورند؟ شایدم تمام آرزوهای‌مان جایی منتظرند،... منتظرند که ما آن‌ها را از ته دل بخواهیم تا برآورده شوند! داستانی عاطفی از زندگی خانواده‌ای که بسیار فقیرند، اما از اتحاد و همبستگی عمیقی برخوردارند.

قطره
9786001192579
۱۳۹۰
۱۱۶ صفحه
۱۱۰۴ مشاهده
۰ نقل قول