رمان خارجی

قتل در چله زمستان

(Murder in midwinter)

وقتی تئاتری مخروبه به عنوان ارث از جانب یکی از اقوام ناشناس به بلا مورلی می‌رسد، او بی‌اندازه شگفت‌زده می‌شود؛ اما وقتی جسدی در آن می‌یابد، با حیرت بیشتر به فران کسل، یکی از افراد محلی که از توانایی غیب‌گویی برخوردار است، تلفن می‌زند و تقاضای کمک می‌کند. فران با همکاری دوستش، لیبی سرجنت، که کارآگاهی آماتور است، به تحقیق درباره سابقه خانوادگی و افراد خانواده پدری بلا می‌پردازد و آنچه از تحقیقاتش به دست می‌آورد، موضوعی است هشدار دهنده و ...

9789641741176
۱۳۸۹
۳۵۶ صفحه
۵۶۳ مشاهده
۰ نقل قول