رمان ایرانی

باغ سرخ

مرکز
9789643053307
۱۳۷۷
۱۰۴ صفحه
۴۵۳ مشاهده
۰ نقل قول
صفحه نویسنده بیژن بیجاری
۴ رمان Bizhan Bijari
دیگر رمان‌های بیژن بیجاری
2 کتاب (تماشای 1 رویای تباه شده باغ سرخ)
2 کتاب (تماشای 1 رویای تباه شده باغ سرخ) «بوی سنبل...»؛ صدای برخورد لیوان‌های پر یا خالی با سطح میزها یا پیشخان؛ همهمه گنگ کسانی که به چایخانه وارد می‌شوند؛ بخار متصاعد از سماورها و لیوان‌های چای در فضا و زیر سقف بلند چایخانه؛ و آن بو ـ دود «اشنو»هایی که هوا را آکنده بود از همان اول صبح. و هنوز «ناله چنگ...» و باز: «جلوه گل...»
تماشای 1 رویای تباه شده
تماشای 1 رویای تباه شده
عرصه‌های کسالت پرگار قصه‌های مکرر
عرصه‌های کسالت پرگار قصه‌های مکرر حریر آب که پاره می‌شود، موج‌ها چین برمی‌دارد. از بالا نگاه می‌کند. سبزی بیشه‌هایی کوچک، تکه تکه پیداست. بیشه سبزی را که یافته، آسمانش فیروزه‌ای است با تراشه‌های طلایی. باغچه‌هایش پر میوه‌های رنگارنگ است: سبزهایی گرد که گونه‌هاشان را کرک‌های سرخ گلیرنگ پوشانده و زردهایی گرد و کوچک که جای جایشان را سرخابی سایه انداخته است...
مشاهده تمام رمان های بیژن بیجاری
مجموعه‌ها