• از مجموع ۸۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مرگ در آند' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲ رو بدست آورده.
۲۸۳۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۷ را داده‌ند.
• رمان 'مرگ در آند' در کتاب‌خانه‌ی ۵۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
az76423
az76423
۱۳۹۹/۷/۱۷

108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۳۰

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۲

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

UnusualNaghi
UnusualNaghi
۱۳۹۷/۲/۶

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۶

Miladmadani
Miladmadani
۱۳۹۷/۱/۳۱

1383shayan
1383shayan
۱۳۹۷/۱/۱۲

Rozanna
Rozanna
۱۳۹۷/۱/۳

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

boofekoor
boofekoor
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

leilanoorai
leilanoorai
۱۳۹۵/۱۰/۲۴

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۵

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

faride.tehrani
faride.tehrani
۱۳۹۲/۷/۱۹

Ali
Ali
۱۳۹۲/۱/۱۶

farzane fahimian
farzane fahimian
۱۳۹۱/۹/۲۱

Novler
Novler
۱۳۹۱/۹/۱۸