مجموعه داستان خارجی

مرد یخی

فکر می‌کند اگر ننه و محبوبه مرده‌اند، کی شال‌گردن را بافته؟ شلوار گرمکن خط‌دار بچه‌گانه‌ای از جارختی آویزان است شلوار را بر می‌دارد و با دقت نگاه می‌کند. نگاهش روی پیراهن زنانه میخکوب می‌شود. دست‌هایش با تردید جلو می‌رود. پیراهن را بر می‌دارد. بو می‌کشد. چشم‌هایش را می‌بندد و دوباره بو می‌کشد. بوی تن محبوبه است. فکر می‌کند اگه هزارسال هم بگذرد این بو را فراموش نمی‌کند.

امیرکبیر
9789640013137
۱۳۸۹
۱۵۲ صفحه
۴۷۶ مشاهده
۰ نقل قول
شیرین اسحاقی
صفحه نویسنده شیرین اسحاقی
۱ رمان Eugene Gladstone O'Neill was an American playwright who won the 1936 Nobel Prize in Literature "for the power, honesty and deep-felt emotions of his dramatic works, which embody an original concept of tragedy." More than any other dramatist, O'Neill introduced American drama to the dramatic realism pioneered by Russian playwright Anton Chekhov, Norwegian playwright Henrik Ibsen, and Swedish playwright August Strindberg, and was the first to use true American vernacular in his speeches.

His plays involve characters who ...
مجموعه‌ها