• از مجموع ۹۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مادام بوواری' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۱۵۶۸۰۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۴ را داده‌ند.
• رمان 'مادام بوواری' در کتاب‌خانه‌ی ۵۸ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۸ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mgghavami
mgghavami
۱۴۰۰/۲/۱۶

mgghavami
mgghavami
۱۴۰۰/۲/۱۶

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Etezadi
Etezadi
۱۳۹۸/۱۱/۵

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

Ama122
Ama122
۱۳۹۸/۵/۱۹

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

havva
havva
۱۳۹۸/۳/۱۳

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

smrashtian1
smrashtian1
۱۳۹۸/۲/۱۷

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۲/۱

BitaHirmand
BitaHirmand
۱۳۹۷/۱۲/۳

sara_khoshkl
sara_khoshkl
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

Farshad2015
Farshad2015
۱۳۹۷/۸/۳۰

ahmadsa
ahmadsa
۱۳۹۷/۸/۶

sork
sork
۱۳۹۷/۸/۲

NikiMohammadi
NikiMohammadi
۱۳۹۷/۶/۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۶/۱

Kamgooi
Kamgooi
۱۳۹۷/۵/۳

Parisa67
Parisa67
۱۳۹۷/۴/۳۱

fatemehkehtari
fatemehkehtari
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

نفیسه
نفیسه
۱۳۹۷/۳/۸

changiziha
changiziha
۱۳۹۷/۳/۴

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Bersavoosh
Bersavoosh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۱۱

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۱۰

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۶

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۱/۳۱

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۱/۳۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۱/۳۰

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

شاهین
شاهین
۱۳۹۶/۱۲/۱۱

Bellashivid1389
Bellashivid1389
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

Santmary
Santmary
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

Ali
Ali
۱۳۹۶/۸/۲۵

mrbeigi21
mrbeigi21
۱۳۹۶/۵/۱۵

arashrezapour
arashrezapour
۱۳۹۶/۴/۲۴

ساسان
ساسان
۱۳۹۶/۲/۲۴

aghajari
aghajari
۱۳۹۵/۱۰/۲۳

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

am_po
am_po
۱۳۹۴/۹/۱۹

mammad
mammad
۱۳۹۴/۱/۱۵

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲