• از مجموع ۱۶۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آرزوهای بزرگ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۴۵۴۲۷۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۵ را داده‌ند.
• رمان 'آرزوهای بزرگ' در کتاب‌خانه‌ی ۱۰۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۰۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

hanolisa18
hanolisa18
۱۳۹۸/۶/۱۹

havva
havva
۱۳۹۸/۳/۱۳

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

Hanijalali
Hanijalali
۱۳۹۸/۱/۲

booklover
booklover
۱۳۹۷/۱۲/۱۷

HalflingWizard
HalflingWizard
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

Mobina_fxr
Mobina_fxr
۱۳۹۷/۱۱/۱

sara_khoshkl
sara_khoshkl
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

رشیدی
رشیدی
۱۳۹۷/۱۰/۳

Shayestehakhavan
Shayestehakhavan
۱۳۹۷/۹/۲۹

NeginNa
NeginNa
۱۳۹۷/۸/۱۱

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

Khashayarteymoorian
Khashayarteymoorian
۱۳۹۷/۶/۴

Kafsh
Kafsh
۱۳۹۷/۵/۱۱

Zahra_Talaei
Zahra_Talaei
۱۳۹۷/۴/۲۷

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲۹

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۲

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۲۸

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۲۸

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۲۸

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۲۸

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۲۸

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۲۸

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۲۷

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۲۷

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۲۷

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۲/۲۷

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed61
Hamed61
۱۳۹۷/۲/۲۶

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

ترمه
ترمه
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Elsa_kt
Elsa_kt
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mery
Mery
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Gote
Gote
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۵

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۳

Mahsanajafi96
Mahsanajafi96
۱۳۹۶/۱۰/۲۰

bellatrix
bellatrix
۱۳۹۶/۹/۱۲

LeilyGuilani
LeilyGuilani
۱۳۹۶/۶/۱۸

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

Chavosh
Chavosh
۱۳۹۶/۳/۳

شیبا
شیبا
۱۳۹۶/۱/۵

abraham
abraham
۱۳۹۴/۱۲/۱۹

am_po
am_po
۱۳۹۴/۹/۱۹

exorcism
exorcism
۱۳۹۳/۲/۴