• از مجموع ۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دسته دلقک‌ها ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵۸ رو بدست آورده.
۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۳۳ را داده‌ند.
• رمان 'دسته دلقک‌ها ' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

afshin
afshin
۱۳۹۶/۲/۲۳

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

HamedPa
HamedPa
۱۳۹۵/۱/۲۳

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲