:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n17960/%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AC%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%80%BA%C3%82%C5%92-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AE%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%9E%C3%83%E2%80%BA%C3%82%C5%92-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B3%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%9E%C3%83%E2%84%A2%C3%82%CB%86%C3%83%C5%A1%C3%82%E2%80%A0 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟