• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۸ رو بدست آورده.
۷۱۵۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۱ را داده‌ند.
• رمان 'جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Mahkame
Mahkame
۱۳۹۷/۹/۲۵

solveig
solveig
۱۳۹۷/۵/۲